כתובת הסינדקצייה שלך:
https://hafooch.net/syndication.php?limit=15

Below you can generate links to specific RSS syndication feeds. Links can be generated for all forums, per forum, or for a specific number of forums. You will then be presented with a link which you can copy in to an RSS reader such as SharpReader. What is RSS?

סינדיקציית אשכולות אחרונים
פורום לביצוע הסינדיקציה:
אנא בחר פורום מימין. השתמש במקש ה-Ctrl בכדי לסמן יותר מפורום אחד.
גרסה:
אנא בחר את גרסת האינדיקציה שתרצה.
 RSS 2.00 (ברירת מחדל)
 Atom 1.0
 
הגבלה:
מספר האשכולות אשר ירדו בכל פעם. לא מומלץ יותר מ-50.
אשכולות בכל פעם